Що таке маркетингове дослідження

Маркетингове дослідження – це ефективний інструмент, що дозволяє підвищити продуктивність бізнесу. За допомогою маркетингового дослідження вдається дослідити один із найцінніших інструментів ведення бізнесу – інформацію. Вибудовуванням роботи компанії саме на цих знаннях, а не на інтуїції та припущеннях, вдається досягати найбільшого успіху. Такі фірми клієнтоорієнтовані, вони намагаються максимально зрозуміти споживача, задовольнити його потреби та досягти поставленої мети. Завдяки правильному проведенню досліджень компаніям вдається своєчасно запропонувати клієнту саме той продукт, якого споживач потребує.

Маркетингові дослідження – це комплексний підхід до вирішення завдань

Що таке маркетингове дослідження? Рішення, що допомагає створювати цінності клієнта. Дослідження в галузі маркетингу має на меті докладне вивчення всіх побажань та ідей покупців, завдяки чому постачальник послуг та товарів отримує чітке розуміння того, що хочуть отримати його клієнти. Такий підхід дозволяє побудувати точну стратегію подальшої поведінки – від ідей до реклами.

Маркетингові дослідження включають комплекс методів та рішень – що це таке? Це професійний пошук, збір та аналіз інформації, за допомогою якої можна швидко та ефективно забезпечити потреби компанії. Це не просто опитування потенційних представників цільової аудиторії та аналітика щодо ринку. Це комплекс заходів, що включає роботу дослідників з вивчення споживачів, ринку, конкурентів тощо.

Маркетингове дослідження – це комплекс цілей

Основна мета будь-яких маркетингових сучасних досліджень – це надання бізнесу всіх найефективніших інструментів для прийняття максимально дієвих управлінських рішень та зниження ризиків. Але такий підхід має і докладніші цілі, які вирішуються фахівцями на кожному з етапів досліджень:

 • вивчення купівельної поведінки та її деталей;

 • аналіз кожної конкретної проблеми;

 • оцінка перспектив попиту пропозицію;

 • вивчення ринку з боку конкурентів та покупців;

 • оцінка ефективності та результату вже проведених заходів;

 • прогнозування стану об’єкта у перспективі.

Важливим чинником підвищення ефективності будь-якого маркетинг-дослідження є чітка побудова цілей.

Дослідження для вирішення різних завдань у галузі маркетингу

Що таке найсучасніше ефективне маркетингове дослідження? Це рішення комплексу завдань шляхом збирання та аналізу інформації. Таким чином, замовники досліджень можуть розібратися в різних аспектах діяльності, наприклад:

 • знайти нові ринки збуту продукції, визначити найбільш привабливі галузі та способи виведення продукту на ринок;

 • модернізувати вже наявний продукт та випустити на ринок оновлений товар, який відповідає очікуванням цільової аудиторії;

 • провести тестування концепції бізнесу чи пропозиції, ідей;

 • визначити шляхи відбудови від аналогічних пропозицій (конкурентів);

 • оцінити ступінь лояльності клієнтів;

 • виявити споживчі потреби;

 • перевірити актуальність якості продукту;

 • провести комплексний аналіз ринку та конкурентів;

 • оцінити ефективність власної маркетингової стратегії та рекламної кампанії;

 • оцінити перспективи зростання ринку в перспективі;

 • вивчити особливості впізнаваності бренду;

 • провести тестування упакування товару;

 • визначити шляхи збільшення бізнесу та ін.

Для вирішення великого обсягу завдань використовується система методів. В її основі – дослідження поточного стану ринку та його зміни залежно від впливу різних факторів.

Види та методи маркетингових досліджень: це не завжди просто

Знаючи, що таке сучасні маркетингові дослідження, можна виявити найактуальніші тенденції у розвитку та застосувати їх на практиці. Для цього використовують маркетингові дослідження різних видів:

 • кабінетні дослідження;

 • польові дослідження.

Кабінетні методи маркетингових досліджень – це вивчення та аналіз вторинних джерел інформації – різних звітів, статистики та інших даних, отриманих у процесі загального аналізу ситуації.

Польові методи маркетингових досліджень передбачають вивчення конкретних прикладів та збирання первинної інформації для поліпшення конкретного проекту. Саме цей метод маркетингових досліджень вважається найбільш ефективним, адже дозволяє знайти рішення для конкретних завдань. Польові методи можна поділити на 3 категорії. У чому різниця між цими типами маркетингових досліджень та що це таке?

 1. Якісні дослідження відповідають на запитання “Як? Навіщо? Чому?” Такі відповіді сприяють визначенню глибинних переконань споживачів.

 2. Кількісні методи передбачають отримання інформації на запитання “Хто? Скільки?”. Завдяки проведенню таких досліджень вдається отримати інформацію від великої кількості респондентів та суттєво підвищити достовірність даних. Застосовуються опитування у різних формах – онлайн, телефоном, особисте тестування, як інтерв’ю чи заповнення анкет.

 3. Комбіновані дослідження поєднують у собі методи перших двох способів, забезпечуючи найбільше розуміння потреб споживачів за великої вибірки.

Етапи маркетингових досліджень: опис та приклади проведення

Маркетингова стратегія включає забезпечення дослідження у чотири основні етапи – це:

 • визначення проблеми, постановка цілей та видача завдань;

 • розробка методів дослідження, шляхів розв’язання проблеми, моделювання концепції;

 • збирання даних, потрібних для вирішення завдань;

 • аналіз та обробка даних, виявлення та отримання результату.

Вартість маркетингових досліджень відрізняється залежно від впливу різних факторів, включаючи кількість використовуваних методів, розмір фокус груп, потреби керівництва (замовника), стан ніші на ринку та ін.

go_top
maxrise-consulting
Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги