СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

стратегия развития предприятияПрофесійна стратегія розвитку підприємства «під ключ» – послуга, яку надає наша компанія. Вона передбачає виконання всього спектра робіт, від аналізу поточної ситуації на підприємстві до впровадження стратегії та внесення коректив у процесі її реалізації. Кожна розроблена нами стратегія є унікальною, а її структура залежить від розміру підприємства, стратегічних цілей, фінансових можливостей тощо. здатна допомогти досягти бажаного результату.

Документ, який замовник отримує у результаті, містить такі розділи:

1. ФОРМУЛЮВАННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • інтерв’ю керівництва
 • анкетування менеджерів
 • мозковий штурм
 • дерево цілей
 • аналіз внутрішньої документації

2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Методи регресійного та кореляційного аналізу
 • моніторинг прийняття управлінських рішень
 • анкетування
 • факторний аналіз
 • фотографія робочого часу
 • участь у нарадах
 • аудит систем мотивації та ін.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА (МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ):

 • регресійний та кореляційний аналіз
 • факторний аналіз, конкурентний аналіз
 • порівняльний галузевий аналіз
 • моделі Портера
 • бенчмаркінг

4. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА (SWOT АНАЛІЗ)

5. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

 • SWOT аналіз
 • метод BCG
 • модель ADL
 • метод життєвого циклу товару
 • матричний метод McKinsey
 • портфельний аналіз та ін.

6. СКЛАД ДОВГОТЕРКОВОГО ПЛАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ:

 • план виробництва
 • маркетинговий план
 • організаційний план
 • план персоналу
 • фінансовий план

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Компанія, яка замовить цю послугу, отримає цілісний документ. Він стане інструментом управління організацією у довгостроковій перспективі. Організації протягом наступного року надається консультаційна підтримка від наших фахівців, які стежать за відповідністю розробленого документа ринковим умовам, що швидко змінюються. Ця стратегія розвитку бізнесу може допомогти вашій організації досягти бажаного результату. Розробка стратегії в Україні – відповідальний процес, який варто довіряти професіоналам!

 
 
ВАШІ ВИГОДИ

ВІД РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Глибоке розуміння трендів развитку ринкового середовища компанії
 • Швидка та об’єктивна ідентифікація внутрішніх проблем, які є перешкодою ефективному розвитку компанії
 • Визначення стратегічно найвигідніших ринкових ніш
 • Можливість сконцентрувати зусилля та ресурси на найбільш прибуткових напрямках роботи
 • Істотне спрощення управління компанією через наявність вимірних і зрозумілих довгострокових цілей
 • Ув’язування короткострокових планів компанії та окремих підрозділів зі стратегічними цілями підприємства
 • Значне підвищення ефективності систем мотивації, які орієнтуватимуть персонал на досягнення стратегічних цілей
 • Отримання дієвого інструменту контролю розвитку компанії шляхом зіставлення запланованих та фактично досягнутих показників роботи.
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Наші консультанти використовують низку методик стратегічного планування, які зарекомендували себе як найбільш ефективні та застосовні в практичних цілях. Вибір та використання будь-якої з них проходить попереднє узгодження із Замовником.

Формування місії та цілей компанії

 • інтерв’ю керівництва

 • анкетування менеджерів

 • мозковий штурм

 • дерево цілей

 • аналіз внутрішньої документації

Аудит внутрішніх процесів компанії

 • Методи регресійного та кореляційного аналізу
 • моніторинг прийняття управлінських рішень
 • анкетування
 • факторний аналіз
 • фотографія робочого часу
 • участь у нарадах
 • аудит систем мотивації та ін.

Дослідження зовнішнього середовища компанії

 • регресійний та кореляційний аналіз
 • факторний аналіз, конкурентний аналіз
 • порівняльний галузевий аналіз
 • моделі Портера
 • бенчмаркінг

Визначення стратегічних можливостей підприємства

 • SWOT аналіз
 • метод BCG
 • модель ADL
 • метод життєвого циклу товару
 • матричний метод McKinsey
 • портфельний аналіз та ін.
ПЕРЕВАГИ

ЗАЛУЧЕННЯ НАШОГО КОНСУЛЬТАНТА

Здійснюючи вибір між самостійною розробкою стратегії розвитку компанії та залученням до цієї роботи зовнішнього консультанта, потрібно завжди пам’ятати про наступні переваги стороннього професіонала:

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

ЗАДІЮЮЧИ ЗОВНІШНЬОГО КОНСУЛЬТАНТА:

 • Вся робота буде виконана високопрофесійним експертом, який володіє необхідними навичками, знаннями та досвідом
 • Ви значно скоротите термін виконання роботи
 • Ви уникаєте відриву співробітників від операційних процесів на підприємстві
 • Ви отримуєте об’єктивний незаангажований погляд на стратегічні можливості

ВИКОНУЮЧИ ВСЕ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ:

 • Ви довірите роботу співробітнику-нефахівцеві, що значно збільшить ризик виникнення помилок, які неприйнятні при визначенні стратегічних шляхів розвитку компанії
 • Терміни виконання значно збільшаться через відсутність досвіду та знань у виконавців
 • Відволікаєте співробітників від виконання основних завдань
 • Не виключено, що співробітники намагатимуться завищити стратегічну вагомість тих напрямів діяльності, до яких самі причетні. До того ж, трапляються випадки впливу функціональних керівників на співробітників з метою розстановки «правильних» пріоритетів у кінцевому документі.

Мене цікавить послуга:

.

Зв'яжіться з нами!

Зателефонуйте нам або надішліть повідомлення з коротким описом завдання, яке ми повинні виконати для Вас

Компанія ЕЛО співпрацювала зі спеціалістами Maxrise Consulting у рамках маркетингового проекту з дослідження ринку силосних плівок України. Фахівці Maxrise відповідально поставилися до завдання, виконавши його якісно і навіть раніше обумовлених термінів. Результати дослідження були успішно використані для ведення переговорів з партнерами з Євросоюзу.
Рекомендуємо аналітиків Maxrise Consulting як професіоналів своєї справи.

Ковальов Олексій
Директор, Компания ЕЛО

.

go_top
maxrise-consulting
Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги