РОЗРОБКА KPI (показники ефективності)

РОЗРОБКА KPI (КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ)

РАЗРАБОТКА KPI (КЛЮЧЕВЫЕ ПОК АЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ) На даний момент для багатьох компаній актуальним є питання утримання цінних співробітників, залучення кваліфікованих кадрів ззовні та кардинальне покращення результативності персоналу. Практика провідних західних компаній довела, що одним із найефективніших інструментів вирішення даних завдань є використання KPI, а також запровадження справедливих систем оплати праці, що ґрунтуються на грейдингу посад та оцінці внеску працівників у досягнення фірми.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ KPI: ПІДХІД MAXRISE CONSULTING

Процес розробки та впровадження системи KPI є досить складним і потребує багато часу. Проте правильне структурування етапів та його коректна деталізація дозволяє врахувати особливості кожного підприємства, розробивши систему ключових показників ефективності максимально ефективно. Ключові етапи робіт у виконанні Maxrise Consulting:

 • Вивчення організаційної структури компанії, аналіз функціональних ролей підрозділів та персоналу, дослідження відповідальності та компетенцій усіх співробітників.
 • Визначення ключових стратегічних показників, і навіть ключових показників результативності компанії. Розробка картки взаємозв’язку стратегічних показників компанії.
 • Каскадування (декомпозиція) стратегічних цілей підприємства до структурних підрозділів. Розробка індивідуальних KPI для співробітників підрозділів компанії.
 • Розробка планових показників KPI для компанії загалом, структурних підрозділів та окремих співробітників.
 • Розробка механізму збирання фактично досягнутих показників роботи працівників. Розподіл відповідальності за моніторинг та контроль функціонування системи KPI.
 • Розробка системи матеріальної та нематеріальної мотивації залежно від відсотка виконання планових показників.
 • Створення внутрішніх документів (положень), що регулюють функціонування системи KPI для підприємства.
 • Автоматизація системи KPI та її інтеграція із внутрішньокорпоративними програмними продуктами.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ KPI: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Для кожної компанії підбирається певна кількість показників. Дуже важливо знайти оптимальний баланс між поставленими цілями та наявним потенціалом. Так, для однієї фірми достатньо буде застосувати 10 КРІ, у той час як для іншої компанії необхідно використовувати щонайменше 20 позицій. Розробка ключових показників ефективності здійснюється на основі багатьох принципів. У тому числі можна назвати головні.

 1. Партнерство.

Тільки надійні партнерські відносини між усіма суб’єктами фірми можуть стати стійкою базою для ефективного планування програми розвитку та її успішної реалізації.

 1. Концентрація зусиль на пріоритетних напрямках.

Із запровадженням нової системи може виникнути потреба перегляду обсягу повноважень окремих співробітників, а також зміни структури наявних підрозділів. Головне – правильно розставити пріоритети серед завдань, спрямувавши всі ресурси та зусилля на досягнення першочергових цілей.

 1. Інтеграційний аналіз.

Оцінка ефективності кожного КРІ та загальної звітності повинна проводитись на підставі глибокого інтеграційного аналізу, що включає всі супутні, допоміжні та додаткові елементи.

 1. Узгодження операційних завдань із головною стратегією.

Слід виключити з роботи всі процеси, які пов’язані зі стратегічною метою компанії.

 1. Управління та контроль.

Кожен співробітник повинен мати всі необхідні ресурси для того, щоб виконувати поставлене перед ним завдання та повністю координувати процес. Також повинні бути розроблені механізми контролю за ходом роботи як з боку персоналу, так і з боку керівництва. Всі ці принципи є лише орієнтиром і задають загальний курс. Залежно від роду діяльності, обсягів виробництва та особливостей управлінської структури компанії, використовуються додаткові принципи формування цілей та завдань. Після того, як усі програми будуть готові до реалізації, відбувається впровадження системи kpi. Спочатку відпрацьовується пілотний проект (на базі одного з підрозділів), потім проводиться повноцінне впровадження, що супроводжується комплексним моніторингом. Розробка системи KPI та її впровадження – візитна картка MaxRise Consulting. Ми надаємо послуги по всій Україні, допоможемо вам сфокусуватися на потрібних цілях та досягти їх у найкоротший термін.

ВАШІ ВИГОДИ

ВІД РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI )

 1.  Зростання продуктивності праці на 20-30% вже у перший рік функціонування системи KPI, що є наслідком значного збільшення вмотивованості співробітників.
 2. Перерозподіл фонду оплати праці на користь найефективніших працівників.
 3. Поява чіткого розуміння того, хто приносить найбільшу користь компанії, а хто є баластом, якого слід позбутися.
 4. Отримання топ-менеджментом чудового інструменту, що дозволяє визначити проблеми та резерви розвитку підприємства.
 5. Демонстрація необхідних напрямів розвитку та навчання персоналу.
 6. Зниження плинності кадрів та підвищення привабливості Вашої компанії в очах учасників ринку праці.
 7. Як наслідок вищезгаданих факторів – збільшення прибутковості та капіталізації компанії.
Таким чином, розробка KPI та впровадження цієї системи обіцяють очевидні вигоди, що забезпечує їй стрімке зростання популярності серед кваліфікованих управлінців у приватному та державному секторах.

ПЕРЕВАГИ

ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНСУЛЬТАНТА

ЗАЛУЧАЮЧИ ЗОВНІШНЬОГО КОНСУЛЬТАНТА:

 • Ви отримуєте у своє розпорядження весь багаж досвіду та знань, накопичених нашими консультантами за час реалізації систем KPI
 • Наш консультант забезпечить Вам об’єктивне керівництво проектною групою з створення системи KPI
 • Розробка KPI – процес дуже трудомісткий. Однак наші компетенції дозволять Вам запустити систему KPI з мінімальними втратами часу
 • Ви отримуєте об’єктивний погляд стороннього фахівця на проблеми мотивації персоналу на Вашому підприємстві
 • Витрати на наших консультантів просто мізерні в порівнянні з кінцевою вигодою від впровадження якісної та професійної системи KPI

ВИКОНУЮЧИ ВСЕ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ:

 • Як правило, розробка KPI самотужки призводить до результату, протилежному очікуваному через нерозуміння непрофесійними розробниками всіх особливостей і підводних каменів систем KPI
 • Керівництво проектною групою внутрішнім співробітником часто призводить до упередженості та необ’єктивності при розробці KPI для певних напрямів діяльності або навіть окремих працівників.
 • Відсутність досвіду та необхідних знань суттєво затягне процес впровадження KPI без належних гарантій їх якості
 • Внутрішній співробітник не завжди має можливість порівняти існуючу систему мотивації з аналогічними галузі.
 • Економія на якості системи KPI завжди загрожує недоотриманням прибутку і навіть його значною втратою

Методика розробки

КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI)

Аналіз стратегії компанії (за наявності) та визначення основних стратегічних цілей

 • SWOT аналіз

 • PEST аналіз

 • модель 4-х конкурентних сил Портера

 • бенчмаркінг

 • метод порівнянь

 • метод екстраполяцій

 • польові маркетингові опитування

 • интерв’ю керівників

Декомпозиція стратегічних цілей компанії

 • метод побудови дерева цілей

 • мозковий штурм

 • інтерв’ю менеджменту підприємства

 • підхід Нортона-Каплана та ін.

Розробка KPI (ключові показники ефективності). Створення бібліотеки KPI.

 • Метод регресіонно-кореляційного аналізу

 • факторний аналіз

 • бенчмаркінг

 • інтерв’ю

 • мозковий штурм

 • стратегічні сесії з керуючою ланкою компанії

Розробка системи збору та аналізу інформації, необхідної для розрахунків KPI

 • Системний аналіз

 • розробка систем CRM або інтранету

 • автоматизація KPI

 • навчальні тренінги для персоналу

Мене цікавить послуга:

.

Зв'яжіться з нами!

Зателефонуйте нам або надішліть повідомлення з коротким описом завдання, яке ми повинні виконати для Вас

Компанія ЕЛО співпрацювала зі спеціалістами Maxrise Consulting у рамках маркетингового проекту з дослідження ринку силосних плівок України. Фахівці Maxrise відповідально поставилися до завдання, виконавши його якісно і навіть раніше обумовлених термінів. Результати дослідження були успішно використані для ведення переговорів з партнерами з Євросоюзу.
Рекомендуємо аналітиків Maxrise Consulting як професіоналів своєї справи.

Ковальов Олексій
Директор, Компания ЕЛО

.

go_top
maxrise-consulting
Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги