ОРГАНІЗАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ

Оптимізація організаційної структури підприємства

Оптимизация организационной структуры предприятияКомпанія MaxRise Consulting багато років працює із провідними фірмами України. Ми пропонуємо послуги з аудиту та оптимізації організаційної структури. У цю програму входить дослідження всіх сфер функціонування фірми, а також розробка рекомендацій щодо ліквідації «вузьких» місць, які створюють перепони для продуктивної роботи та ускладнюють процес ефективного керівництва компанією.

Оптимізація організаційної структури: основні цілі

Ситуація на будь-якому ринку дуже нестабільна. Під впливом різних чинників постійно змінюються зовнішні умови, відбувається перестановка сил усередині сегментів підприємств, що конкурують. Все частіше практикуються такі способи посилення ринкових позицій, як злиття, поглинання, розподіл, зміна власників. Ці процеси спричиняють збої у внутрішньому менеджменті і гальмують процес досягнення стратегічних цілей.

   Удосконалення організаційної структури допоможе вирішити низку ключових завдань:

 • вибудувати ефективну управлінську систему;
 • раціонально розподілити функціональні обов’язки та відповідальність між організаційними одиницями на підприємстві;
 • систематизувати документаційну базу;
 • оптимізувати чисельність працівників.

Зокрема, об’єктами нашого дослідження є:

 • відповідність існуючої організаційної структури стратегічним цілям фірми, а також маркетинговому середовищу функціонування;
 • процес прийняття управлінських рішень, доведення їх до виконавців та контролю виконання;
 • внутрішні нормативні документи та їх відповідність структурній організації;
 • обґрунтованість розподілу функціональних обов’язків між підрозділами підприємства;
 • відповідність кваліфікації співробітників займаним ними посадам;
 • планування змін організаційної структури компанії у міру впровадження стратегії розвитку та зміни зовнішнього ринкового середовища;

Таким чином, в результаті ви отримаєте документ, який містить повноцінний аналіз існуючих проблем усередині компанії, а також рекомендації консультантів щодо виправлення допущених помилок. Після того, як оптимізація структури управління буде завершена, наші співробітники нададуть вам довгострокові консультаційні послуги та підтримають процес впровадження розробленого плану вдосконалення організаційної структури.

Провівши оптимізацію організаційної структури, Ви отримуєте низку вигод, зокрема:

ВАШІ ВИГОДИ

ВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

 • підвищуєте ефективність роботи окремих підрозділів та компанії в цілому
 • уникаєте протиріччя функцій підрозділів чи окремих співробітників із стратегічними цілями  підприємства
 • визначаєте «слабкі сигнали», які ще не призвели до погіршення функціонування підприємства, але за несприятливих умов можуть розростись у серйозну проблему управління
 • удосконалюєте процес прийняття управлінських рішень та їх виконання
 • підвищуєте ефективність використання фонду оплати праці шляхом раціонального розподілу обов’язків та працівників
 • покращуєте готовність до організаційних змін без помилок та зволікань у процесі стратегічного розвитку компанії та зміни ринкового середовища.
ПЕРЕВАГИ ПРИВАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНСУЛЬТАНТА

АУДИТ І ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

ЗАЛУЧАЮЧИ ЗОВНІШНЬОГО КОНСУЛЬТАНТА:

 • Вся робота буде виконана високопрофесійним експертом, який володіє необхідними навичками, знаннями та досвідом
 • Ви отримуєте об’єктивний незаангажований погляд на організаційні процеси
 • Ви значно скоротите термін виконання роботи
 • Ви уникаєте відриву співробітників від операційних процесів на підприємстві

Роблячи все своїми силами:

 • Ви довірите роботу співробітникам-нефахівцям, ризикуючи виконати проект формально, неефективно та без досягнення поставленої мети
 • Приналежність працівників до певних підрозділів не сприяє їх об’єктивності, особливо за необхідності проводити жорстке переформатування організаційної структури
 • Терміни виконання значно збільшаться через відсутність досвіду та знань у виконавців, а також складнощі формування проектної команди
 • Відриваєте працівників від виконання основних завдань.
МЕТОДИКА АУДИТУ

І ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Аудит та оптимізація організаційної структури

 • порівняльний аналіз

 • ретроспективний аналіз

 • факторний аналіз

 • спостереження

 • групове та індивідуальне інтерв’ювання (включаючи вищий менеджмент підприємства)

 • анкетування

 • фотографія робочого дня співробітників

 • аналіз регламентуючої внутрішньої документації

Меня интересует услуга:

.

Зв'яжіться з нами!

Зателефонуйте нам або надішліть повідомлення з коротким описом завдання, яке ми повинні виконати для Вас

Компанія ЕЛО співпрацювала зі спеціалістами Maxrise Consulting у рамках маркетингового проекту з дослідження ринку силосних плівок України. Фахівці Maxrise відповідально поставилися до завдання, виконавши його якісно і навіть раніше обумовлених термінів. Результати дослідження були успішно використані для ведення переговорів з партнерами з Євросоюзу.
Рекомендуємо аналітиків Maxrise Consulting як професіоналів своєї справи.

Ковальов Олексій
Директор, Компания ЕЛО

.

go_top
maxrise-consulting
Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги