МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

маркетинговое исследованиеЯкщо Ви вирішили відкрити новий бізнес або підвищити ефективність роботи вже існуючого підприємства, наша компанія готова Вам допомогти шляхом проведення глибокого аналізу ринку. Після наших маркетингових робіт Ви зможете розробити грамотну стратегію ведення бізнесу. Наше дослідження також допоможе чітко зрозуміти перспективи розвитку ринкового середовища та визначити найкращі можливості для зростання підприємства. Вивчаючи кон’юнктуру ринку, ми завжди враховуємо такі аспекти бізнес-середовища:

 • специфіку виробництва;
 • потреби потенційних клієнтів;
 • знаходження привабливого сектору для торгівлі;
 • прогноз діяльності та розвитку організації строком до 10 років;
 • динаміку попиту та пропозиції;
 • конкурентну активність;
 • пошук потенційних партнерів;
 • стратегію збуту та маркетингу;
 • цінову політику

При дослідженні ринку збуту наша компанія проводить пошук та опрацювання інформації про перспективну нішу та споживачів продукції. Товарів та послуг зараз безліч, тому ми використовуємо різні методики для кожної окремої категорії. Однією з ключових цілей даних робіт є виявлення можливих ризиків. Це допоможе визначити всі можливі нестабільні ситуації, які можуть виникнути у діяльності організації. Збут товарів на бажаному рівні також неможливий без цієї послуги. Maxrise Consulting регулярно проводить огляд ситуації на ринках України, ЄС, США, Азії та Близького Сходу. Фахівцями компанії виконано значну кількість замовлень у наступних галузях: роздрібна та оптова торгівля, нерухомість, сільське господарство, машинобудування, будівництво, металургія, легка та харчова промисловість, фінансовий сектор та ін. в основі розробки стратегії розвитку вашого підприємства, яка стане ключовим інструментом управління бізнесом.

ГЕОГРАФІЯ ВИКОНАНИХ ЗАМОВЛЕНЬ

Крім нашої країни, роботи стосувалися Польщі, США, Китаю, Ізраїлю, Угорщини, Німеччини, Туреччини, Румунії, Італії, Росії, Казахстану тощо. Багатий досвід дозволяє нам у найкоротший термін надати професійно підготовлений документ. Він дасть чітке розуміння динаміки розвитку відповідного спрямування. Маркетингові дослідження в Україні від Maxrise Consulting – це відмінна якість та доступна ціна. Вартість маркетингових досліджень у виконанні нашої команди нижча, ніж у основних конкурентів, при цьому якість та ставлення до наших клієнтів вигідно відрізняють нас від інших компаній. Дані послуги у виконанні компанії Maxrise Consulting передбачають надання наступної інформації:

 • розмір та динаміка торгових майданчиків;
 • вивчення зовнішньої торгівлі (імпорт та експорт);
 • цінова політика;
 • аналітика виробництва;
 • вивчення конкурентного середовища (постачальники, продавці, покупці, товари-субститути);
 • визначення споживчих переваг потенційних клієнтів;
 • аналітика сильних та слабких сторін вашої фірми;
 • визначення привабливої ринкової ніші;
 • прогноз розвитку на 3-10 років;
 • стратегія збуту;
 • перелік потенційних партнерів для ведення бізнесу.

МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ

Для того, щоб провести коректне дослідження та надати своїм клієнтам якісні результати, які дійсно будуть працювати, ми використовуємо передові та перевірені методи. При цьому уважно вивчаємо специфіку діяльності конкретного підприємства, аналізуємо можливі ризики, які є неминучими в процесі роботи. Адже у різних галузях господарської діяльності діють свої правила. Методи оцінки ефективності ринкової діяльності – це способи вивчення та синтезування інформації з метою виявлення різних факторів, що впливають на діяльність підприємства. Визначитись з методикою – вже половина успіху, адже деякі способи дають некоректні чи не цілком застосовні до ситуації результати. До того ж варто враховувати, що маркетингове дослідження ринку – комплексне поняття, яке поєднує у собі кілька напрямів для вивчення (вивчення споживачів, конкурентів, ціни, попиту тощо), і кожен із них вимагає застосування різних методів. Так, для вивчення ринкової ситуації застосовуються:

 • аналіз статистичних баз даних;
 • SWOT;
 • проведення опитувань гравців ринку.
 • глибинні інтерв’ю
 • фокус-групові дослідження
 • методи компонентного та гнучкого сегментування;
 • порівняльний аналіз;
 • експертна оцінка “Дельфі”.

Для оцінки діяльності конкурентів наше агентство використовує такі підходи:

 • матриця Портера;
 • факторний аналіз;
 • SWOT-оцінка основних конкурентів;
 • бенчмаркінг;
 • вивчення чеків конкурентів

Щоб оцінити ефективність товарної політики, ми проводимо АВС і XYZ аналіз, будуємо матриці БКГ, проводимо опитування споживачів чи використовуємо метод вільних асоціацій. Маркетингові дослідження ринку послуг також неможливі без оцінки цінової політики. Для цього наша компанія здійснює розрахунок середньої вартості, інтерв’ює споживачів, використовує методи дугової та точкової еластичності. В рамках вивчення збутової активності ми проводимо сегментацію каналів збуту та порівняльний аналіз постачальників. Оцінюємо діяльність у сфері імпорту чи експорту.

СПОСОБИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Очевидно, що для такого масштабного проекту, як дослідження ринку збуту, потрібно зібрати чимало інформації. Тут у нас теж існують свої прийоми та способи. Насамперед, вони діляться на кабінетні та польові. Вже з назв стає ясно, що перші мають на увазі ретельне опрацювання даних на своєму робочому місці, а другі – роботу «в полі». Основні джерела отримання якісної інформації, без якої маркетинговий аналіз ринку неможливий, це:

 1. Опитування та інтерв’ю. Спочатку виділяється цільова аудиторія, яка має найбільш цінні для дослідження дані. Для проведення інтерв’ю потрібна згода сторони, що опитується.
 2. Анкетування. Дуже схоже на інтерв’ю, тільки може здійснюватися навіть без безпосереднього контакту з носієм інформації, наприклад через інтернет.
 3. Спостереження. Метод хороший тим, що може відбуватися і без згоди з боку об’єкта, що досліджується, його мінус – можливі труднощі з інтерпретацією результатів.
 4. Експеримент. Має на меті створення незвичайних ринкових умов для клієнта з метою визначення його реакції на нововведення.
 5. Фокус-групові дискусії. Являє собою збір групи з 8-10 осіб з метою отримання від них великого обсягу суб’єктивної інформації, з якої потім формується об’єктивна оцінка.

За допомогою цих прийомів та методів дослідження ринку збуту дасть точні результати, які допоможуть Вашому підприємству вийти на новий рівень та збільшити показники прибутковості.

Дані послуги у виконанні компанії MaxRise Consulting передбачають надання наступної інформації:

 • розмір та динаміка торгових майданчиків;
 • вивчення зовнішньої торгівлі (імпорт та експорт);
 • цінова інформація;
 • аналітика виробництва;
 • вивчення конкурентного середовища (постачальники, продавці, покупці, товари-субститути);
 • визначення споживчих переваг потенційних клієнтів;
 • аналітика сильних та слабких сторін вашої фірми;
 • визначення привабливої ринкової ніші;
 • прогноз розвитку на 3-10 років;
 • стратегія збуту;
 • перелік потенційних партнерів для ведення бізнесу.
Замовити маркетинговий аналіз ринку у професіоналів – отримати якісний документ із правом оновлення у будь-який зручний для клієнта момент за 30% первісної вартості. Ми працюємо як у Києві, так і в інших містах. Співпраця з компанією Maxrise Consulting передбачає надання безкоштовних консультацій у процесі використання результатів. У вашому розпорядженні буде комплексний продукт, який стане дієвим інструментом для підвищення ефективності роботи вашого бізнесу. За умови його вмілого застосування можна досягти бажаних висот.
Пропонуємо Вам замовити маркетингове дослідження прямо зараз! Ми докладемо максимум зусиль для надання найбільш якісної та релевантної інформації для Вашого бізнесу!

Пошук партнерів для Вашої компанії передбачає проведення цілої низки робіт, результат яких забезпечить готовий список найбільш ймовірних покупців Вашої продукції або послуг.

ПОШУК КЛІЄНТІВ

Наша команда досвідчених маркетологів пропонує Вам замовити пошук потенційних клієнтів на зарубіжних та українських ринках. На даний момент, ця послуга набирає все більшої популярності, особливо в середовищі чинних українських експортерів, а також тих компаній, які готуються вийти на закордонні ринки. Причиною зростання попиту на пошук потенційних партнерів за кордоном є невеликий досвід роботи на іноземних ринках або його повна відсутність у багатьох вітчизняних підприємців. Крім того, підписання договору про Асоціацію з ЄС, часткова втрата ринку Росії, а також стагнація попиту на внутрішньому ринку України змушують українські компанії звертати свої погляди на перспективні ринки ЄС та Близького Сходу. За таких умов залучення наших досвідчених консультантів та маркетологів для знаходження партнерів є важливим для розвитку бізнесу.

 • вибір найбільш перспективного ринку для реалізації Вашої продукції чи послуг
 • сегментація пріоритетного ринку та вибір привабливої ринкової ніші
 • аналіз потенційних покупців (кількість компаній, їх профіль, переваги за якістю та цінами, обсяги закупівель тощо)
 • відбір найбільш привабливих компаній та проведення переговорів з ними щодо інтересу до закупівель Ваших товарів чи послуг
 • формування остаточного переліку потенційних клієнтів та надання його Вам разом із усіма контактними даними відповідних осіб.

У процесі пошуку потенційних клієнтів ми використовуємо лише перевірені джерела даних, що забезпечить отримання якісної інформації та прискорить розширення Вашого бізнесу за рахунок співпраці з найбільш перспективними партнерами.

За весь час існування Maxrise Consulting наші спеціалісти успішно здійснили пошук клієнтів для більш ніж 30 компаній. Зокрема, пошук проводився в таких країнах як США, Росія, Казахстан, Італія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Болгарія, Польща, Румунія та ін. При цьому галузевий зріз пошуку включав такі галузі як машинобудування, харчова та легка промисловість, будівництво, хімічна галузь, сільське господарство та гірничорудна промисловість.

Мене цікавить послуга:

.

Зв'яжіться з нами!

Зателефонуйте нам або надішліть повідомлення з коротким описом завдання, яке ми повинні виконати для Вас

Компанія ЕЛО співпрацювала зі спеціалістами Maxrise Consulting у рамках маркетингового проекту з дослідження ринку силосних плівок України. Фахівці Maxrise відповідально поставилися до завдання, виконавши його якісно і навіть раніше обумовлених термінів. Результати дослідження були успішно використані для ведення переговорів з партнерами з Євросоюзу.
Рекомендуємо аналітиків Maxrise Consulting як професіоналів своєї справи.

Ковальов Олексій
Директор, Компания ЕЛО

.

go_top
maxrise-consulting
Закажите быстрый расчет
стоимости и сроков предоставления услуги